Saltear al contenido principal

Terms and conditions of use

TERMES I CONDICIONS D’ÚS

PROTECCIÓ DE DADES FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.)
L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de Seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.
Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que coincideixi la protecció de dades de caràcter personal.
La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades tenen com a finalitat la atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) estem tractant les seves dades personals per tant tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les seves dates ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides.

AVÍS LEGAL LSSI – CE
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comercio Electrònic (LSSI-CE), l’entitat FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’anomenada Llei, informa dels següents dades:
El titular d’aquest lloc web és: MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.
NIF: B-43656073
Domicili social: CRTA. FALSET A GRATALLOPS, KM. 6 – 43730 FALSET (TARRAGONA)

USUARIS
El accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús que es reflecteixen aquí. Les anomenades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL
La pàgina web proporciona l’accés a multitud de informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet que pertanyem a FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) o als seus llicenciants als que l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis i continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una clau d’accés de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús adequat dels continguts i serveis que FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:
(i) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
(ii) Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
(iii) Provocar danys en els sistemes físics i lògics de FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa, virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment mencionats;
(iv) Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar, manipular els seus missatges. FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultarà adequat per la seva publicació. En qualsevol cas, FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) no serà responsable de les opinions donades pels usuaris a través dels fòrum, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textes; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordenador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.).
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de la Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitat comercial, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.). L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) Podrà visualitzar els elements del portal i també imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.)

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en los continguts, tot i que s’hagin adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS
FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS
En el cas de que en la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincle anomenats o altres llocs de Internet.
Igualment, la inclusió d’aquests connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ
FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) es reservi el dret o denegui o retiri l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS
FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com a qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com apareixen aquí.
La vigència de les anomenades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades, que siguin modificades per altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ
La relació entre FAMILY WINES (MAS MARTINET ASSESSORAMENTS, S.L.) i l’ usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

Esta entrada tiene 0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver arriba